reality

služby pro prodávající / vlastníky nemovitostí 

 • osobní prohlídka Vaší nemovitosti, navržení postupu při prodeji nemovitosti včetně stanovení vhodné nabídkové ceny nemovitosti
 • zajištění dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, apod.)
 • vyhotovení prezentace nemovitosti ( inzerce, plachta, leták, apod. )
 • zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci
 • účast na schůzkách s právníky, hypotečními poradci, odhadci nemovitostí, architekty, apod. 
 • zajištění smluvních dokumentů (rezervační smlouva, smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevních práv a povinností, a jiné např. znalecký posudek, nebo PENB )
 • zajištění úschovy kupní ceny (advokátní, bankovní nebo notářská)
 • doručení dokumentů do podatelny KN 
 • zajištění vyhotovení přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 • zajištění předání nemovitosti předávacím protokolem včetně přehlášení médií na nového vlastníka

služby pro poptávající / budoucí kupující nemovitostí

 • vytvoření nabídky nemovitostí dle Vaší poptávky
 • poskytnutí informací o současných trendech a předpokládaném vývoji na realitním trhu s ohledem na Váš investiční záměr
 • zajištění potřebných dokumentů (list vlastnictví, nabývací titul, projektová dokumentace, kolaudační rozhodnutí, znalecký posudek)
 • poradenská činnost při jednáních (s právníky, s RK, hypotečními bankami, architekty, manažery projektu,…)
 • zajištění právního servisu, případně zajištění kontroly obdržených smluvních dokumentů
 • zajištění úschovy kupní ceny (advokátní, bankovní nebo notářská)
 • doručení dokumentů do podatelny KN
 • asistence či zastoupení při převzetí nemovitosti

služby pro pronajímatele / vlastníky nemovitostí

 • osobní prohlídka Vaší nemovitosti, vysvětlení postupu při pronájmu, stanovení podmínek a nejvhodnější ceny pronájmu
 • doporučení úprav, vybavení pro dosažení maximální výše nájemného
 • zajištění profesionálních fotografií, zpracování prezentace nabídky
 • organizace prohlídek se zájemci
 • zajištění nájemní smlouvy i předávacího protokolu v českém nebo i anglickém jazyce
 • zajištění dokumentace (výpisy z obch. rejstříku, reference o budoucím nájemci, kopii občanek, pasů apod.)
 • zajištění předání nemovitosti předávacím protokolem včetně přehlášení médií na nového nájemce
 • poskytnutí průběžné asistence po dobu trvání nájemního vztahu, komunikace s nájemcem
 • po dohodě smluvních podmínek zajištění správy Vaší nemovitosti

služby pro poptávající / budoucí nájemce nemovitostí

 • vytvoření nabídky nemovitostí podle poptávky, organizace prohlídek vybraných nemovitostí
 • zajištění nebo kontrola předložené nájemní smlouvy 
 • shromáždění potřebných dokumentů 
 • asistence při převzetí nemovitosti předávacím protokolem 
 • poradenství při trvání nájemního vztahu
Share This